SERVICII

Servicii de Management Proprietăți

 • asigurarea unui administrator care va efectua toate activitățile curente
 • asigurarea legăturii cu proprietarii de apartamente și cu președintele  asociației de proprietari
 • asigurarea legăturii cu furnizorii de utilități, îndeplinirea tuturor formalităților necesare cesionării contractelor de furnizare a utilităților comune aferente condominiului, negocierea contractelor în interesul asociației de proprietari, rezolvarea tuturor problemelor apărute și /sau existente pe toata perioada contractului ori de câte ori este necesar
 • administrarea tehnică
 • asigurarea de software dedicat pentru serviciile de administrare imobile
 • monitorizarea și gestionarea polițelor de asigurare
 • colectarea și gestionarea fondurilor bănești
 • gestionarea bunurilor asociației
 • întocmirea listelor lunare de plata pentru utilitățile comune
 • înștiintarea tuturor proprietarilor care locuiesc în bloc a modului de stabilire a cheltuielilor curente
 • calcularea și încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de Adunarea Generală
 • somarea restanțierilor și aplicarea procedurii de recuperare a restanțelor cu penalizările aferente
 • controlul facturării corecte a consumului  în funcție de indexul contoarelor de bloc sau a celor individuale dacă acestea există; defalcarea și calculul consumurilor înregistrate de contoarele individuale aparținând proprietarilor;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la asigurările sociale pentru personalul angajat al asociației
 • întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli
 • Helpdesk online 24h
 • librăria online cu documente relevante ale complexului rezidențial;
 • documentele justificative (contracte de servicii, oferte, facturi si anexe) precum și listele de întreținere incluzând formule de calcul aferente vor fi pastrate si actualizate în format online, putând fi accesate de către proprietari în orice moment
 • servicii conform cu obligațiile și responsabilitățile desemnate de către Comitetul Executiv al Asociației de Proprietari în conformitate cu legislația în vigoare
 • asigurarea îndeplinirii obligațiilor legale privind proprietatea comună
 • gestionarea contactelor cu instituțiile guvernamentale
 • propunerea spre analiză către Comitetul Executiv al Asociației de Proprietari a listei de furnizori care pot îndeplini cerințele Beneficiarului în ceea ce priveste proprietatea comună, conform art. 37 din Legea Nr. 230/2007;
 • îndeplinirea oricărei alte obligații stipulată de lege sau de Contractul încheiat între Management al proprietății și Asociația de Proprietari
 • reproducerea cheilor pentru spațiul comun, păstrarea și distribuirea acestora (dacă este cazul)
 • informarea lunară prin e-mail asupra tuturor activităților prestate în perioada respectivă cu  ce s-a realizat în ultimele 30 de zile și ce se va realiza în următoarele 30 de zile
 • monitorizarea evoluției clădirii pe toată perioada prestabilită de contract
 • raportare tehnică periodică privind situația clădirilor și instalațiilor
 • Informarea Asociației de Proprietari despre toate schimbările produse pe spațiile comune ale imobilului
 • notificarea proprietarilor/rezidenților cu privire la luarea măsurilor necesare pentru desfășurarea eficientă și la timp a lucrărilor de întreținere și reparații via e-mail sau sms
 • informarea proprietarilor/rezidenților cu privire la specificațiile Regulamentului privind proprietatea comună
 • înformarea tuturor rezidenților în legătură cu Condițiile Generale de operare a instalațiilor și echipamentului din clădiri, precum și asupra normelor de folosire a instalațiilor și ehipamentului comun.
 • stabilirea parametrilor pentru desfășurarea întreținerii periodice și lucrărilor de reparație pentru clădire și instalații care pot afecta utilizarea normală a spațiilor comune 
 • întocmirea și depunerea oricăror raporte cerute de lege ori de câte ori este necesar, către orice autoritate de stat, primărie, administrație financiară, etc.

Servicii Contabilitate, casierie si HR

 • organizarea contabilității în partidă simplă
 • facturarea serviciilor de întreținere aferente lunilor pentru care s-au întocmit listele de înteținere
 • trimiterea acestora prin intermediul emailului și depunerea acestora în cutiile poștale ale proprietarilor
 • întocmirea Registrului de ieșiri / intrări
 • elaborarea fișelor de cont aferente fondurilor și cotelor de întreținere
 • elaborarea fișelor de apartamente
 • elaborarea registrului jurnal contabil
 • elaborarea registrului inventar
 • elaborarea registrelor evidență fond rulment,reparații și speciale
 • elaborarea situație activ – pasiv lunar și depunerea acesteia semestrial
 • elaborarea diferitelor rapoarte cerute de comitetul executiv al asociației de proprietari
 • recepția facturilor de la furnizori 
 • coordonarea plăților pentru furnizori 
 • follow-up cu reminder pe e-mail
 • notificare clienți rău-platnici

Metode performante de incasare 
Activarea serviciului Self Pay

 • Proprietarii pot achita contravaloarea întreținerii la oricare dintre terminalele de plată care se află în 700 de locații în țară ( supermarketurile Cora, Auchan,Kaufland și alte locații de interes național) în baza facturii lunare emise de către Asociația de Proprietari și a codului de client pentru fiecare proprietar în parte
 • Activarea serviciului de plată cu cardul bancar
 • Proprietarii au posibilitatea de a achita contravaloarea întreținerii folosind cardul bancar direct din portalul care este pus la dispoziția proprietarilor 
 • Activarea serviciului de plată prin PAGO, UN-DOI, ORANGE MONEY, PAY POINT

Serviciu Casierie

 • încasarea cotelor de contribuție  a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociației în baza chitanțierelor personalizate
 • efectuarea plăților și încasărilor, inclusiv a veniturilor; depunerea în contul asociației a sumelor încasate
  efectuarea
 • Registrului de casă

Resurse Umane (HR)

 • întocmirea Cotractului Individual de Muncă(CIM) și a dosarului angajatului în numele Asociației de Proprietari
 • înregistrarea CIM la ITM în funcție de zona teritorială arondată
 • depunerea declarațiilor privind contribuțiile angajatului la Bugetul de Stat
 • elaborarea statelor de plată, fișelor de pontaj și adeverințe
 • calculul și plata contribuțiilor soci

SERVICII de mentenanță tehnică

Echipa Prestatorului va îndeplini următoarele servicii de întreținere în baza abonamentului

Întreținere Preventivă

Întreținere Reactivă

Asigurarea personalului tehnic

Luni-Vineri: 1 tehnician x ore/zi la locație, cu posibilitate de solicitare 24/24, 7 zile/săptămână

Serviciile de Mentenanță Tehnică acoperă verificarea periodică și rezolvarea tuturor problemelor apărute în legătură cu toate echipamentele/instalațiile aflate pe spațiile comune ale imobilului.

Servicii de curățenie de întreținere

Echipamentul profesional utilizat, împreună cu produsele de vârf din gama produselor de curățenie, coroborate cu un plan operațional detaliat și personalizat pentru fiecare client rezultă o creștere semnificativă a productivității muncii angajaților noștri, precum și o calitate superioară a rezultatului activității acestora.

Planul operational va face posibilă evitarea oricărei probleme legate de prezența la locul de muncă a personalului desemnat, datorate concediilor de odihnă sau medicale.

Datorită curățeniei generale și a operațiunilor de curățenie special programate de-a lungul anului, suntem în măsură să păstrăm un nivel constant de curățenie pe termen lung.

Curățenia de întreținere
Luni – Vineri: x ore, 1 angajat, 5 zile

Se vor folosi echipamente profesionale și consumabile din gama produselor de curățenie specifice. Toate mașinile și aparatele folosite sunt la zi din punct de vedere tehnic și corespund unor standarde uzuale de înaltă siguranță.  Se folosesc exclusiv agenți de curățare care menajează mediul înconjurător și asigură o înaltă calitate a serviciilor de curățenie. Personalul de curățenie al Prestatorului poartă uniforme de lucru puse la dispoziție de Propertech.

Consumabilele (saci de plastic) vor fi facturate la preț de achiziție plus 5%, dar nu mai mult de 100lei, și numai după acordul scris al Asociatei. Prin acord scris se înțelege orice fel de document, hard copy sau poștă electronică. Pentru anumite consumabile (becuri) se vor crea stocuri, care vor fi reînnoite la fiecare 3 luni.

Servicii de curățenie de întreținere
exemplu plan de operațiuni

Zilnic 1 x

Holuri intrare (acces):
spălare și curățare pardoseli
spălare și curățare uși de acces
golire coșuri de gunoi și scrumiere
ștergerea prafului de pe suprafețe

Cabine lift:
spălare și curățare pardoseli lifturi
spălare și curățare cabine lift
spălare și curățare uși lift

Scări interioare:
spălare și curățare scări
spălare și curățare pardoseli lobby-lifturi

Acces parc residential și curte interioară:
măturare alei de acces și trotuare aferente blocurilor

Acces parcare subterană (rampă):
măturare cale de acces și rampă
șters uși rampă

Parcare subterană subsol:
măturare

Holuri de acces bloc:
curățarea mobilierului aferent spațiilor din holuri

Spațiu depozitare pubele:
scoaterea pubelelor în punctul de colectare, ori de câte ori este necesar
spălare și dezinfectare pardoseală 
spălare și dezinfectare pubele

Săptămânal 1 x

Scări interioare:
aspirare pânze paianjeni
șters prize și întrerupătoare
șters corpuri de iluminat
curățat calorifere și alte instalații termice

Lunar 1 x
Parcare subterană subsol:
spălare mecanizată pardoseală
îndepărtarea petelor de ulei și de cauciuc a roților cu soluții special dedicate (parțial)
aspirare pânze paianjeni
șters praf tubulaturi, țevi subsol și echipamente

Trimestrial 1 x
Holuri de acces bloc:
curățare în profunzime a gresiei din zona lobby-lifturilor(monodisc)
curățare în profunzime a gresiei 
curățare în profunzime a travertinului din zona intrărilor principale

Platouri exterioare:
curățare cu mașina de presiune
2 x an
Acoperiș:
curățenie generală

 

Servicii deszăpezire

Operațiuni

 • Drumul de acces în complex, dacă este cazul
 • Drumul de circulație în complex
 • Rampele acces garaj subteran
 • Curățarea intrărilor în fiecare bloc
 • Curățarea aleilor din complex
 • Curățarea trotuarului din fața imobilui
 • Îndepărtarea mecanică (atunci când este necesar) și manuală a zăpezii cu o “snow witch” (fără zgomot)

Proceduri

 • Îndepărtarea zăpezii: înainte de 08:00.
 • Dacă ninge în cursul nopții, se deszăpezesc până în ora 08:00 dimineața toate spațiile care fac obiectul prezentului contract, inclusiv trotuarul din fața complexului, respectiv racordurile rampelor de acces auto la drumul public.
 • Intervenția se face imediat cu soluții de topire a zăpezii pe toate căile de acces din spațiile care fac obiectul contractului și trotuarul din fața imobilului (spațiu public) 

Consumabilele de topire ( sare, clorură de calciu) nu sunt incluse în preț.

Servicii Dezinsecție/Deratizare

De 4 ori pe an tratament împotriva rozatoarelor în subsol, spațiu de depozitare a deșeurilor, spații tehnice.

Deratizarea se va desfășura folosind numai materiale și agenți aprobați de către inspecția sanitară, sub acțiunea unui personal specializat.

Tratamente lunare  (primăvara-vara) împotriva insectelor în subsol, spațiu de depozitare a deșeurilor, casa scării, coridor și spațiu verde.

Servicii întreținere Spații Verzi deszăpezire

 • asigurarea unui administrator care va efectua toate activitățile curente
 • asigurarea legăturii cu proprietarii de apartamente și cu președintele  asociației de proprietari
 • asigurarea legăturii cu furnizorii de utilități, îndeplinirea tuturor formalităților necesare cesionării contractelor de furnizare a utilităților comune aferente condominiului, negocierea contractelor în interesul asociației de proprietari, rezolvarea tuturor problemelor apărute și /sau existente pe toata perioada contractului ori de câte ori este necesar
 • administrarea tehnică
 • asigurarea de software dedicat pentru serviciile de administrare imobile
 • monitorizarea și gestionarea polițelor de asigurare
 • colectarea și gestionarea fondurilor bănești
 • gestionarea bunurilor asociației
 • întocmirea listelor lunare de plata pentru utilitățile comune
 • înștiintarea tuturor proprietarilor care locuiesc în bloc a modului de stabilire a cheltuielilor curente
 • calcularea și încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de Adunarea Generală
 • somarea restanțierilor și aplicarea procedurii de recuperare a restanțelor cu penalizările aferente
 • controlul facturării corecte a consumului  în funcție de indexul contoarelor de bloc sau a celor individuale dacă acestea există; defalcarea și calculul consumurilor înregistrate de contoarele individuale aparținând proprietarilor;